570 x 670 x 64 mm

ROZMERY PRODUKTU (š x v x h)

15 KG

VÁHA PRODUKTU

1000 W

PRÍKON

DC od 30V do 120V

NAPÄTIE

IP20

STUPEŇ OCHRANY

POPIS PRODUKTU

VEĽKOSŤ VYKUROVANEJ MIESTNOSTI

od 4 do 10 m2

SPÔSOB MONTÁŽE

na stenu

JADRO VYKUROVACIEHO TELESA

vysokoúčinné keramické pamäťové jadro

VYHOTOVENIE OBOCH STRÁN

pozinkovaný plech
vo farbe panelu

Vykurovací panel ARIEM DC Memory 500 je vhodný ako doplnkové vykurovanie vašich priestorov pomocou pripojenia na fotovoltaické panely alebo na iný zdroj jednosmerného prúdu. Svojou veľkosťou a silou vykurovania sa hodí do malých obytných priestorov, malých kancelárií a podobne.

Vykurovací panel ARIEM AC Memory 500 si vďaka jeho malým rozmerom na stene ledva všimnete. Jeho výhodou je, že po dizajnovej stránke sa úplne prispôsobí vášmu vkusu i dizajnu miestnosti, v ktorej bude inštalovaný. Je len na vás, či sa rozhodnete pre vyhotovenie v bielej farbe, alebo si zvolíte jednu z 200 štandardných RAL farieb za príplatok.

Umiestnenie a odstupy

Panel je možné montovať na podklady triedy horľavosti C1, C2.

Odstup spodnej hrany spotrebiča od podlahy nesmie byť menší než 50mm. Odstup na stranu, napr. k nábytku, musí byť minimálne 100 mm a smerom nahor minimálne 100 mm.

Panel nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou elektrického prúdu

El. inštaláciu je nutné vybaviť 2 pólovým vypínaním, ktorého vzdialenosť rozpojených kontaktov sa rovná min. 3 mm.

Panel je zariadenie triedy I a má ochranu proti vode IP20.

Montáž

Panel je zabalený samostatne v kartónovej krabici a na uchytenie na stenu/strop slúžia upevňovacie konzoly.

Konzoly upevnite k stene/stropu vrutmi do hmoždiniek (nie sú súčasťou výrobku), tieto je nutné voliť s ohľadom na druh materiálu steny a na vyššiu hmotnosť panelu.

Panel zaveste na konzolu (podľa spôsobu zavesenia) a ku konzole pevne utiahnite pripravenými skrutkami.

 

Elektrická inštalácia

Panel je vybavený dvojžilovým vodičom na priame pripojenie jednosmerného prúdu.

Ak  je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

 

Ovládanie panelu

Panel je vybavený obmedzovacím termostatom, ktorý zaisťuje, že maximálna teplota panelu neprekročí 95 °C.

Akékoľvek zásahy do panelu môže robiť len kvalifikovaná osoba. Pred zahájením takej práce musí byť panel vypnutý od zdroja prúdu. Nakoľko ide o krehký materiál, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť pri preprave, manipulácii a montáži.

 

VÝSTRAHA:  V žiadnom prípade panel nezakrývajte. Nápis „NEZAKRÝVAT“ upozorňuje, že akýkoľvek materiál, ktorým je zakrytý panel môže spôsobiť požiar.

Pred panel sa nesmie stavať žiadny nábytok ani vešať záclony a musí byť zaručená voľná cirkulácia vzduchu. Pravidelne, minimálne vždy pred zahájením vykurovacej sezóny odstraňujte prach z panelu.

 

VÝSTRAHA : Ak je sklo poškodené, teleso sa nesmie používať.

Deťom do 3 rokov by mal byť zamedzený prístup k spotrebiču.

Deti od 3 do 8 rokov môžu tento spotrebič zapínať/vypínať za predpokladu, že sú pod dozorom alebo boli poučený o používaní spotrebiča  a rozumejú prípadnému nebezpečiu. Deti nesmú pripájať spotrebič do zásuvky, regulovať teplotu ani vykonávať čistenie spotrebiča.

Dopytový formulár

Potrebujete pomôcť s výberom správneho panelu či máte záujem o cenovú ponuku? Nech sa páči, napíšte nám, radi vám poradíme.